ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS61)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (DMIS61)

แจ้งประชาสัมพันธ์
ระบบ DMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จะ ปิดระบบเพื่อทำการประมวลผล เพื่อสรุปการดำเนินงาน กศน.ทั่วประเทศ
ในวันที่ 30 กันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์ 

***สามารถเข้าระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ได้ที่

www.gcode.moe.go.th

ประชาสัมพันธ์ 
การเปิดให้ทำแผนจะเปิดให้เป็นรายจังหวัดที่ได้ทำหนังสือแจ้งเท่านั้น และจะเปิดให้ในระยะเวลา 5 วัน

 

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบการรายงานบ้านหนังสือชุมชน 2561

ปฏิทินงาน

กำหนดการทำแผน/คำรับรองในระบบ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS61

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจ