ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

DMIS63 สามารถเคลียร์ข้อมูลบุคลากร
ก่อนระบบจะเปิดให้ทำแผนงานโครงการ ได้แล้วค่ะ

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2563

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์)

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มกราคม 2563 >>>>คลิกที่นี่<<<<
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มกราคม 2563 >>>>คลิกที่นี่<<<<
รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 >>>>คลิกที่นี่<<<<
รุ่นที่ 4 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 >>>>คลิกที่นี่<<<<

ท่านสามารถเข้ารายงานผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<