ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS61)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (DMIS61)

ภาคเหนือ

ข้อมูลจากระบบ DMIS61 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ภาคกลาง

ข้อมูลจากระบบ DMIS61 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลจากระบบ DMIS61 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ภาคใต้

ข้อมูลจากระบบ DMIS61 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ภาคตะวันออก

ข้อมูลจากระบบ DMIS61 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

 

ประชาสัมพันธ์ 

ขณะนี้ ครู กศน. ตำบล สามารถรายงาน

โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ได้แล้ว

***ข้อมูลก่อนหน้าวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ได้ทำการล้างข้อมูลออกแล้ว หากใครได้รายงานเข้ามา ให้ดำเนินการรายงานเข้ามาใหม่อีกครั้ง ***

 

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบการรายงานบ้านหนังสือชุมชน 2561

ปฏิทินงาน

กำหนดการทำแผน/คำรับรองในระบบ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS61

คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ DMIS61

คู่มือการใช้งานระบบ ไทยนิยม ยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจ