ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS)

ปีงบประมาณ 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการที่ปรากฎได้แล้วค่ะ

ประชาสัมพันธ์ 

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมครูไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบรายงานบ้านหนังสือชุมชน จะปิดการ เพิ่ม ข้อมูลบ้านหนังสือ

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ขอให้ จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ

การรายงานข้อมูล แต่ละ กศน.ตำบล กรุณาคลิกที่นี่

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
>>>>ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร<<<<<<