ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2564

ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารรายละเเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์