ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัด 


สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (เพิ่มเติม)
ได้ที่ เมนู งานเฉพาะกิจ >> รายงาน Smart Farmer

ประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ  


สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (เพิ่มเติม)
ได้ที่ เมนู งานเฉพาะกิจ >>โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

บ้านหนังสือชุมชน

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้เพิ่มข้อมูลและรายงานผลการจัดกิจกรรมรายไตรมาสแล้ว

ขอให้ กศน.ตำบลทุกแห่งรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลภาพรวม กรุณาคลิกที่นี่