ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ระบบจะปิดการรายงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2563

ตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

รุ่นที่ 1 11-12พ.ย 62 กานต์มณีพาเลซ กทม.(ภาคกลาง) >>>>คลิก<<<<
รุ่นที่ 2 14-15พ.ย.62 เจริญธานี ขอนแก่น(ภาคตะวันออกเฉียงหนือ) >>>>คลิก<<<<
รุ่นที่ 3 20-21พ.ย.62 ไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย(ภาคเหนือ) >>>>คลิก<<<<
รุ่นที่ 4 27-28 พ.ย. 62 โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) >>>> คลิก <<<<
รุ่นที่ 5 3-4 ธ.ค. 62 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง (ภาคตะวันออก) >>>>คลิก <<<<

ท่านสามารถเข้ารายงานผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

บ้านหนังสือชุมชน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลภาพรวม กรุณาคลิกที่นี่

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<

ประชาสัมพันธ์