ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

ระบบอยู่ระหว่างปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
แบบแสดงผลตรวจการติดเชื้อโควิด-19และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<