ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS62)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 (DMIS62)

แจ้งประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปิดระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดอีกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. 
>>>>>>คัดเลือก กศน.ตำบล เพื่อเป็น ศูนย์ดิจิทัล<<<<<<<

ประชาสัมพันธ์ 
>>>>>ระบบ DMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<<<<<   เปิดให้รายงานในส่วนที่ยังไม่ได้ทำการรายงานแล้ว