ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เปิดให้ทำการรายงานผลในระบบ DMIS ปี 62 ในวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2562
ระบบจะปิดการรายงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2563

ท่านสามารถเข้ารายงานผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

บ้านหนังสือชุมชน

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลภาพรวม กรุณาคลิกที่นี่

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<

ประชาสัมพันธ์