ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS61)

ต้องขออภัย วันที่ 20-22 ก.พ. 61
มีการชี้แจงให้กับ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและสถานศึกษาขึ้นตรง

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (DMIS61)

ประชาสัมพันธ์ 

การรายงาน

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) -/- แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม -/- โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อย่าเพิ่งดำเนินการ เนื่องจากจะต้องปรับการรายงานในระบบอีกครั้ง

ส่วนโครงการอื่นๆ สามารถรายงานได้ตามปกติค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบการรายงานบ้านหนังสือชุมชน 2561

ปฏิทินงาน

กำหนดการทำแผน/คำรับรองในระบบ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS61

คู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ DMIS61

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจ