ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 (DMIS62)

แจ้งประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปิดระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดอีกครั้ง ในปีงบประมาณ 2562 วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบการรายงานบ้านหนังสือชุมชน 2562

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
>>>>ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร<<<<<<

>>>>>ระบบ DMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<<<<<  
เปิดให้รายงานในส่วนที่ยังไม่ได้ทำการรายงานแล้ว