ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS61)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (DMIS61)


ระบบจะปิดในส่วนของการทำแผนทุกระดับ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. (ส่วนงานอื่น เปิดปกติ จ้า.......)

ประชาสัมพันธ์ 
ระบบการรายงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ปิดการรายงานผลรอบที่ 1 แล้ว

ประชาสัมพันธ์ 
ระบบ DMIS61 จะประมวลผลวันที่ 10 เมษายน 2561
ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการทำแผนงานโครงการในระบบด้วยค่ะ

สถานะการทำแผนของ กศน.จังหวัด ทุกแห่ง

 

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบการรายงานบ้านหนังสือชุมชน 2561

ปฏิทินงาน

กำหนดการทำแผน/คำรับรองในระบบ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS61

คำถามที่พบบ่อย

ไขข้อข้องใจ